کتاب‌های من

 خودآموز سریع LaTeX چاپ۴                  پایتون از مقدماتی تا پیشرفته چاپ ۴

         

   ریاضیات به کمک Maple                           آنالیز عددی مقدماتی  

                                             

جبرخطی مقدماتی چاپ 

 

 

تمام ویدیوهای این وبلاگ رایگان است و کسی حق فروش آنها را ندارد.