بایگانی دسته: آزمون استخدامی

یکی از آزمون‌های پر طرفدار، آزمون های استخدامی است. در این آزمون ها بخشی از سوالات ریاضی هستند و معمولا متقاضیان استخدام با این بخش کار مشکل دارند. در این دوره تلاش می‌شود تا برخی مطالب مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالاتی که بیشتر در آزمون های استخدامی مطرح می‌شوند به طور فشرده بیان شود و برخی سوالات دوره های گذشته نیز بررسی شوند.

برای دسترسی به درس‌ها و دوره‌های بیشتر به کانال آکادمی دکتر مس فروش به آدرس
http://yun.ir/iw0po4
مراجعه کنید و با دنبال کردن کانال از انتشار درس های جدید آگاه شوید.

آزمون استخدامی درس ۴: اتحادهای جبری و عبارات جبری

در این دوره به مطالبی که در بخش ریاضی آزمون های استخدامی بیشتر مورد توجه هستند پرداخته می شود.
برای درس‌های بیشتر به کانال یوتیوب مراجع بفرمایید.

آزمون استخدامی درس ۳: دنباله های هندسی تصاعد هندسی

در این دوره به مطالبی که در بخش ریاضی آزمون های استخدامی بیشتر مورد توجه هستند پرداخته می شود.
برای درس‌های بیشتر به کانال یوتیوب مراجع بفرمایید.

آزمون استخدامی درس ۲: سوالات مربوط به دنباله های حسابی (تصاعد عددی)

در این دوره به مطالبی که در بخش ریاضی آزمون های استخدامی بیشتر مورد توجه هستند پرداخته می شود.
برای درس‌های بیشتر به کانال یوتیوب مراجع بفرمایید.

آزمون استخدامی درس ۱: اعداد توانی گویا و گنگ و محاسبات مربوط به این اعداد

در این دوره به مطالبی که در بخش ریاضی آزمون های استخدامی بیشتر مورد توجه هستند پرداخته می شود.
برای درس‌های بیشتر به کانال یوتیوب مراجع بفرمایید.

آزمون استخدامی درس ۰۰ مقدمه و معرفی دوره

در این دوره به مطالبی که در بخش ریاضی آزمون های استخدامی بیشتر مورد توجه هستند پرداخته می شود.

برای درس‌های بیشتر به کانال یوتیوب مراجع بفرمایید.