بایگانی دسته: آنالیز عددی پیشرفته

آنالیز عددی پیشرفته درس ۱: مقدمه درس

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
اینستاگرام: https://lnkd.in/g4cnPBB
تلگرام: https://lnkd.in/gWU8BFe
یوتیوب: http://yun.ir/iw0po4