بایگانی دسته: روش سریع تراختنبرگ در حساب

عنوان دوره “روش سریع تراختنبرگ در حساب” است. مخاطب این دوره همه افراد از ۷ سال تا ۸۰ سال می‌توانند باشند. دوره‌ای بسیار جذاب که در آن به آموزش محاسبات ذهنی پرداخته می‌شود و پس از فراگیری تکنیک‌های آن و اندکی تمرین، قادر خواهید بود تا ضرب‌های طولانی، جمع تعداد زیادی عدد و … را به‌صورت ذهنی و با سرعت بسیار زیاد انجام دهید. والدین می‌توانند این روش‌ها را به کودکان خود آموزش دهند. همچنین این دوره می‌تواند در آزمونهای تستی به درد دانش‌آموزان بخورد. یادگیری روش‌های بیان شده در این دوره در بزرگسالان نیز می‌تواند تمرین مناسبی برای مغز باشد.

روش سریع تراختنبرگ درس ۵؛ روش ضرب اعداد در ۵

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
اینستاگرام: https://lnkd.in/g4cnPBB
تلگرام: https://lnkd.in/gWU8BFe
یوتیوب: http://yun.ir/iw0po4

روش سریع تراختنبرگ درس ۴: روش ضرب اعداد در ۷

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
اینستاگرام: https://lnkd.in/g4cnPBB
تلگرام: https://lnkd.in/gWU8BFe
یوتیوب: http://yun.ir/iw0po4

روش سریع تراختنبرگ درس ۳: روش ضرب اعداد در ۶

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
اینستاگرام: https://lnkd.in/g4cnPBB
تلگرام: https://lnkd.in/gWU8BFe
یوتیوب: http://yun.ir/iw0po4

روش سریع تراختنبرگ درس ۲: روش ضرب اعداد در ۱۲

روش ضرب اعداد در ۱۲در این درس بیان شده است.
مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
اینستاگرام: https://lnkd.in/g4cnPBB
تلگرام: https://lnkd.in/gWU8BFe
یوتیوب: http://yun.ir/iw0po4

روش سریع تراختنبرگ درس ۱ : روش ضرب اعداد در ۱۱

روش ضرب اعداد در ۱۱ در این درس بیان شده است.
مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
اینستاگرام: https://lnkd.in/g4cnPBB
تلگرام: https://lnkd.in/gWU8BFe
یوتیوب: http://yun.ir/iw0po4

روش سریع تراختبرگ درس ۰: مقدمه و معرفی دوره

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
اینستاگرام: https://lnkd.in/g4cnPBB
تلگرام: https://lnkd.in/gWU8BFe
یوتیوب: http://yun.ir/iw0po4