بایگانی دسته: محاسبات عددی فنی

این درس برای دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی تهیه شده است و در آن به مباحثی مانند خطا، حل عددی معادلات غیرخطی، درونیابی، انتگرال‌گیری و مشتق‌گیری عددی، حل عددی معادلات دیفرانسیل و حل دستگاه‌های معادلات خطی و غیرخطی پرداخته شده است.

محاسبات عددی درس ۱۷: برازش داده ها بخش دوم

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
درس های بیشتر در https://t.me/LATEX_Mesforush
در این درس به برازش داده ها پرداخته شده است.

محاسبات عددی درس ۱۶: برازش داده ها بخش اول

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
درس های بیشتر در https://t.me/LATEX_Mesforush
در این درس به برازش داده ها پرداخته شده است.

محاسبات عددی درس ۱۵: تفاضلات پیشرو و پسرو

مدرس: دکتر علی مس‌فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس‌های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV در این درس به تفاضلات پیشرو و پسرو پرداخته شده است.

محاسبات عددی درس ۱۳: چندجمله ای درونیاب نیوتون

در این درس به چندجمله ای درونیاب نیوتون پرداخته می شود. همچنین مطالبی پیرامون تقسیم تفاضلات نیز در این درس بیان می‌شود. @Mesforush_Academybot

محاسبات عددی درس ۱۱: روش ضرایب نامعین

روش ضرایب نامعین، ساده ترین روش و ناکارآمدترین روش در درونیابی است. در این درس به روش ضرایب نامعین پرداخته شده است و ایرادهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. @Mesforush_Academybot

محاسبات عددی درس ۱۰: درونیابی معرفی و مقدمه

در این درس به بیان مقدمات مربوط به درونیابی پرداخته شده و مفهمو و علل نیاز به درونیابی بیان شده است. @Mesforush_Academybot