بایگانی دسته: محاسبات عددی فنی

این درس برای دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی تهیه شده است و در آن به مباحثی مانند خطا، حل عددی معادلات غیرخطی، درونیابی، انتگرال‌گیری و مشتق‌گیری عددی، حل عددی معادلات دیفرانسیل و حل دستگاه‌های معادلات خطی و غیرخطی پرداخته شده است.