بایگانی دسته: محاسبات عددی فنی

این درس برای دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی تهیه شده است و در آن به مباحثی مانند خطا، حل عددی معادلات غیرخطی، درونیابی، انتگرال‌گیری و مشتق‌گیری عددی، حل عددی معادلات دیفرانسیل و حل دستگاه‌های معادلات خطی و غیرخطی پرداخته شده است.

محاسبات عددی درس ۲۴: استفاده از چند جمله ای های لژاندر در انتگرال گیری گاوسی

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
درس های بیشتر در https://t.me/LATEX_Mesforush