بایگانی دسته: مطالب مفید در زمینه های گوناگون

در این قسمت گهگاه مطالبی پراکنده که به نظرم جالب می‌اید را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

لطفا آکادمی دکتر مس فروش در یوتیوب را SUBSCRIBE کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/

استفاده از هوش مصنوعی در تولید مستندات با LaTeX

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

راستی آزمایی پاسخ به سوالات ریاضی در ChatGPT

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

حل چند مساله ریاضی با هوش مصنوعی

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

معرفی یک سایت برای استفاده از chatgpt

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

کم کردن حجم ویدیو با استفاده از سطر فرمان در ویندوز و لینوکس

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

بدون از دست دادن اطلاعات موجود NTFS به FAT32 تبدیل فرمت فلش مموری از

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

چگونگی سابمیت مقاله در ژورنال

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آموزش تهیه رزومه با استفاده از LaTeX

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.