آموزش LaTeX درس ۴۴: شماره گذاری دوشماره ای با dmath

در این درس به بیان چگونگی شماره‌گذاری دوشماره‌ای در فرمول‌ها پرداخته شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۳: فرمول های چند سطری با dmath

در این درس به بیان روش دیگری برای تولید فرمول‌های چندسطری پرداخته شده است ولی به دلیل برخی ناسازگارهایی که بسته مورد نیاز برای این دستور با بسته‌های دیگر دارد استفاده از آن خیلی پیشنهاد نمی‌شود.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۲: فرمول های چند سطری با split

تولید فرمول‌های چندسطری با دستوری که در درس پیش گفته شد، همیشه نمی‌تواند نیازهای مارا برطرف کند، لذا نیاز به دستور دیگری احساس می‌شود. در این درس به چگونگی تولید فرمول‌های چندسطری با دستور split پرداخته‌ایم.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۱ شماره گذاری فرمول های چندسطری

اگر در فرمول‌های چندسطری بخواهیم برخی از سطرها شمار داشته باشند و برخی از سطرها فاقد شماره باشند، چه باید بکنیم؟ در این درس به این پرسش پاسخ داده شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۰: فرمول های چندخطی شماره دار با align

در فرمول‌های چندسطری گاهی نیاز به شماره‌گذاری سطرها می‌باشد. این کار را می‌توان با دستورات ساده‌ای در LaTeX انجام داد. در این درس به این موضوع پرداخته شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۳۹:فرمول های چندخطی بدون شماره با align

در هنگام نوشتن فرمول‌های ریاضی در بسیاری از مواقع طپل فرمول‌ها بیشتر از طول خط است، لذا باید فرمول به چند سطر شکسته شود. در این فصل به چگونگی انجام این کار پرداخته شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۳۸: فرمول های یک خطی بدون شماره

در این چگونگی تولید فرمول‌های یک‌خطی ولی بدون شماره آموزش داده می‌شود. این کار را به سه روش مختلف می‌توان انجام دا که هر سه روش منجر به نتایج یکسانی می شوند.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeXدرس ۳۷:فرمول های یک خطی باشماره و ارجاع دهی

یکی از توانمندی‌های LaTeX امکان تولید فرمول‌های شماره‌دار و ارجاع دادن به آنها می‌باشد. با استفاده از روشی که در این در بیان شده است هرگز نگران تغییر شماره فرمول‌ها در یک متن ریاضی نخواهیم بود و همواره ارجاع‌دهی به درستی انجام خواهد شد.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۳۶: فرمول های درون خطی

در LaTeX به شکل‌های مختلفی می‌توان فرمول‌نویس انجام داد. یکی از این روش‌ها، شکل درون‌خطی است که در این درس به آن پرداخته شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۳۵: شکستن اندیس های چندگانه در سیگما

در حالتی که در سیگما یا نمادهای دیگری که در آنها از اندیس استفاده می‌شود بیش از اندیس وجود داشته، شاید برای زیبایی بیشتر نیاز به شکستن اندیس‌ها احساس شود. در این درس چگونگی شکستن اندیس‌ها آموزس داده شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

تمام ویدیوهای این وبلاگ رایگان است و کسی حق فروش آنها را ندارد.