دستگاه معادلات غیر خطی

دستگاه معادلات غیر خطی
Avatarمحمد احمدی 5 ماه قبل

سلام؛ در حل دستگاه معادلات غیر خطی به روش نیوتن در متلب، برای آنکه خطای “سینگولاریتی، نزدیک به سینگولاریتی و یا بد مقیاس بودن” رفع شود چه باید کرد؟