سوال درباره لاتک

سوال درباره لاتک
Avatarسید قاسم علوی 5 ماه قبل

من قالب دانشگاه بیرجند را فراخوانی می‌کنم منتها این خطا را می دهد. 
Package fontspec Error: The font “Yas” cannot be found.
در حالی‌که فونت یاس را هم نصب دارم. لطف همکاری کنید.