دستورات

سلام آقای دکنر 
دستورات واسه latex به صورت یکجا کجا میتونم بردارم که به صورت کتابچه باشه در کامپیوتر که داشته باشم و دستور\setdigitfontبرای من اررو میده این مشکلش چیه؟