بایگانی برچسب: s

محاسبات عددی درس ۲۰: انتگرال گیری عددی روش ذوزنقه ای

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
درس های بیشتر در https://t.me/LATEX_Mesforush
در این درس به معرفی روش ذورنقه ای برای انتگرال گیری عددی پرداخته شده است.