بایگانی برچسب: s

آموزش LaTeX درس ۴۵: چندمثال از فرمول های چندسطری

تولید فرمول‌های چند سطری با این درس و با ارایه چند مثال در این زمینه به پایان می‌بریم.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۳: فرمول های چند سطری با dmath

در این درس به بیان روش دیگری برای تولید فرمول‌های چندسطری پرداخته شده است ولی به دلیل برخی ناسازگارهایی که بسته مورد نیاز برای این دستور با بسته‌های دیگر دارد استفاده از آن خیلی پیشنهاد نمی‌شود.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۲: فرمول های چند سطری با split

تولید فرمول‌های چندسطری با دستوری که در درس پیش گفته شد، همیشه نمی‌تواند نیازهای مارا برطرف کند، لذا نیاز به دستور دیگری احساس می‌شود. در این درس به چگونگی تولید فرمول‌های چندسطری با دستور split پرداخته‌ایم.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.