بایگانی برچسب: s

آموزش LaTeX درس ۵۰: تولید توابع چندضابطه‌ای

توابع چندضابطه‌ای در ریاضی‌نویسی بسیار زیاد دیده می‌شوند. برای تولید این دسته از توابع بسیاری از افراد دست به ابتکاراتی می‌زنند که موجب خراب شدن کار می‌شود، درحالیکه برای تولید توابع چندضابطه‌ای، می‌توان از محیطی که برای همین منظور دزنظر گرفته شده است استفاده نمود. این درس به معرفی محیط cases برای تولید این توابع می‌پردازد.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۹: استفاده از سه نقطه در ماتریسها

با استفاده از انواع گوناگون سه نقطه می‌توان ماتریس‌های مختلفی تولید کرد. در این درس به چگونگی تولید این گونه ماتریس‌ها پرداخته شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۸: یک مثال از تولید ماتریس ها

در این درس به بیان یک مثال در تولید ماتریس‌های پرداخته شده است تا روش کار با محیط تولید ماتریس بهتر درک شود.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۷: تولید ماتریس

تولید ماتریس در LaTeX به چند روش مختلف امکان‌پذیر است در این درس بهترین روش تولید ماتریس، با استفاده محیط مخصوص این کار آموزش داد شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۶:اشکال مختلف حروف انگلیسی در فرمول ها

در فرمول‌های ریاضی از شکل‌های مختلف حروف انگلیسی به ویژه در حالت بزرگ استفاده می‌شود. برای مثال نمایش مجموعه اعداد حقیقی. در این درس به چگونگی تولید شکل‌های مختلف حروف انگلیسی در محیط فرمول‌نویسی پرداخته شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۵: چندمثال از فرمول های چندسطری

تولید فرمول‌های چند سطری با این درس و با ارایه چند مثال در این زمینه به پایان می‌بریم.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۴: شماره گذاری دوشماره ای با dmath

در این درس به بیان چگونگی شماره‌گذاری دوشماره‌ای در فرمول‌ها پرداخته شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.