بایگانی برچسب: s

محاسبات عددی درس ۱۱: روش ضرایب نامعین

روش ضرایب نامعین، ساده ترین روش و ناکارآمدترین روش در درونیابی است. در این درس به روش ضرایب نامعین پرداخته شده است و ایرادهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. @Mesforush_Academybot

محاسبات عددی درس ۱: معرفی درس و نرم افزار

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV
در این درس به معرفی محاسبات عددی پرداخته می شود و نرم افزار matlab برای استفاده در این درس معرفی می‌ گردد.