بایگانی برچسب: s

آموزش LaTeX درس ۴۴: شماره گذاری دوشماره ای با dmath

در این درس به بیان چگونگی شماره‌گذاری دوشماره‌ای در فرمول‌ها پرداخته شده است.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.

آموزش LaTeX درس ۴۳: فرمول های چند سطری با dmath

در این درس به بیان روش دیگری برای تولید فرمول‌های چندسطری پرداخته شده است ولی به دلیل برخی ناسازگارهایی که بسته مورد نیاز برای این دستور با بسته‌های دیگر دارد استفاده از آن خیلی پیشنهاد نمی‌شود.
لطفا پرسش‌های خود را در قسمت دیدگاه مطرح بفرمایید.