بایگانی برچسب: s

محاسبات عددی درس ۲: انواع خطا

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV
در این درس درباره انواع خطا مانند خطای مطلق و خطای نسبی مطالبی بیان خواهیم کرد.

محاسبات عددی درس ۱: معرفی درس و نرم افزار

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV
در این درس به معرفی محاسبات عددی پرداخته می شود و نرم افزار matlab برای استفاده در این درس معرفی می‌ گردد.