رادیکال

دسته بندی: LaTeXرادیکال

سلام  ضمن تشکر از زحمات جنابعالی  اگر بخواهیم رادیکال طولانی داشته باشیم یعنی روی کل عبارت رادیکال باشد چه باید کرد

علی مس‌فروشعلی مس‌فروش عضو سایت پاسخ داده شده 4 سال قبل

شما هر آنچه بین دو آکولاد در دستور
\sqrt{}
قرار دهید زیر رادیکال قرار خواهد گرفت.