بایگانی برچسب: s

آمادگی آزمون ارشد، معادلات دیفرانسیل درس ۷: معادلات همگن حل چند تست

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlistsلطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آمادگی آزمون ارشد، معادلات دیفرانسیل درس ۶: معادلات همگن معرفی معادله و بیان روش حل

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlistsلطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آمادگی آزمون ارشد، معادلات دیفرانسیل درس ۵: معادلات جدایی پذیر و تست های مرتبط با آن

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlistsلطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آمادگی آزمون ارشد، معادلات دیفرانسیل درس ۴: یافتن مسیرهای قائم

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlistsلطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آمادگی آزمون ارشد، معادلات دیفرانسیل درس ۳: تست های مرتبط با خانواده منحنی ها

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlistsلطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آمادگی آزمون ارشد، معادلات دیفرانسیل درس ۲: تست های مربوط به جواب معلوم معادله دیفرانسیل

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlistsلطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آمادگی آزمون ارشد، معادلات دیفرانسیل درس ۰۱: سخن اول و معرفی دوره

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlistsلطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

راستی آزمایی پاسخ به سوالات ریاضی در ChatGPT

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آموزش FEniCS درس ۹: حل معادله انتقال گرما بخش ۲

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.

آموزش FEniCS درس ۸: حل معادله انتقال گرما بخش ۱

برای مشاهده درس‌های بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://www.youtube.com/@DrMesforushAcademy/playlists
لطفا کانال یوتیوب آکادمی دکتر مس فروش را سابسکرایب کنید.